O firmie

KRS: nr 0000127698

Krajowy Rejestr Sądowy w Nowym
Sączu

REGON: 492827155

NIP: 734-29-28-281

KONTO BANKOWE:
BS Łososina Dolna
81881800092001000995250001

Referencje

Referencji udzieliły nam następujące firmy:

 • Telekomunikacja Polska S.A. Oddz. Nowy Sącz
 • Budowa sieci telefonicznej w miejscowości Rokiciny Podhalańskie
 • Budowa kabla światłowodowego relacji: CA Czarny Dunajec - CA Pieniążkowice.
 • Budowa sieci rozdzielczo-abonenckiej w miejsc. Pieniążkowice i Czarny Dunajec- szafa 2A oraz magistrali: Dział-Odrowąż-Pieniążkowice.
 • Budowa sieci magistralnej dla obszaru CA Zubrzyca Górna,
 • Budowa sieci rozdzielczej i abonenckiej CA Zubrzyca Górna, szafa 1A, 1B, 2B.
 • Budowa linii światłowodowej relacji Jordanów - Sidzina.
 • Budowa linii światłowodowej relacji CA Podwilk - ONU Harkabuz - ONU Podsarnie.
 • Budowa linii światłowodowej relacji: złącze ZR1 Trute - ONU Pyzówka - CA Lasek - ZR3 Lasek - ONU Obidowa.
 • Rozbudowa sieci CA Nowy Targ
 • Budowa sieci telefonicznej magistralnej w obszarze szafy kablowej ONU Putówka oraz kabla OTK relacji CA Słopnice - ONU Putówka.
 • Budowa kabla światłowodowego relacji CA Gładyszów - PG Konieczna w zakresie 10,05 Klś.
 • Budowa kanalizacji tt szafa 1A, 1B - CA Nawojowa, sieci magistralnej - CA Nawojowa oraz rozdzielczo-abonenckiej w obszarze szafy 1A CA - Nawojowa.
 • Budowa kabla światłowodowego relacji złącze Łostówka - ONU Łostówka;
 • Budowa sieci tt rozdzielczo-abonenckiej w miejsc. Łostówka.
 • Budowa sieci tt rozdzielczej i abonenckiej w obszarze szafy ONU Biała Wyżna.
 • Przebudowa kanalizacji kablowej dwuotworowej na odcinku 65 m oraz przełożenie istniejącego kabla magistralnego 200-parowego w moście w Łososinie Dolnej.

"TELEFON 2000" Sp. z o.o. oddz. Nowy Sącz

 • Budowa kabla światłowodowego relacji: Uście Gorlickie - Gładyszów.

MANSTEL Sp. z o.o., Maniowy

 • Przyłącz wodno-kanalizacyjny do budynków mieszkalnych w miejscowości Rzepińska
 • Wykonanie części prac przy budowie sieci teletechnicznej w miejscowości Lubomierz
 • Wykonanie części prac przy budowie sieci tt w miejscowości Mszana Górna
 • Wykonanie prac demontażowych na sieci tt w strefie Nowy Targ
 • Wykonanie części prac przy budowie magistrali teletechnicznej w Nowym Targu
 • Wykonanie części prac przy budowie kabla energetycznego w miejscowości Niedzica

Urząd Miasta Limanowa

 • Budowa wodociągu w rejonie ulic Biedronia, Lipowej i Owocowej w Limanowej.

TeleNetCom Sp. z o.o. Nowy Sącz

 • Budowa fragmentu rurociągu światłowodowego w Katowicach
 • Budowa rurociągu światłowodowego w Katowicach odczep ERA

Urząd Gminy Żegocina

 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Żegocina
 • Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Łąkta Górna.
 • Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze woj. Nr 965 w Rozdzielu od km 41+780 do km 42+549,70, a w szczególności:
 • 1. wykonanie kanalizacji deszczowej z rur wipro o 400
 • 2. wykonanie chodnika z kostki brukowej
 • 3. obsługa geodezyjna inwestycji wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.

Urząd Gminy Jodłownik

 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w miejscowości Jodłownik "CENTRUM" osiedla: Nad Kościołem, Zagrody, Nad Stawem i Dąbrowa.
 • Rozbudowa wodociągu w Jodłowniku
 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w Jodłowniku i stacją uzdatniania wody
 • Roboty dodatkowe w ramach realizowanego zadania
 • Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi w Szyku - Karta Dokumentacyjna Osuwisk KDO 1 i 2 - (12/07/042/1).

Urząd Gminy Łososina Dolna

 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tęgoborze- osiedle za Kościołem
 • Kontynuacja budowy boiska sportowego - budowa szatni klubu sportowego z tarasem widokowym.

Burmistrz miasta Limanowa

 • Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Centrum w Limanowej.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Limanowej.
 • Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Limanowej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Żuławskiego i ul. Piłsudskiego w Limanowej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu przy ul. Czyżewskiego w Limanowej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kopernika w Limanowej
 • Zejście przyłączami z pasa drogowego ul. Leśnej i Kolejowej w Limanowej.

Burmistrz Miasta Skoczowa

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwach Bładnice i Międzyświeć - etap I

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

 • Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Stary Sącz - Barcice (od ul. Witosa w Starym Sączu w kierunku Barcic)

Gmina Mszana Dolna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kasince Małej, Gmina Mszana Dolna ochrona wody pitnej dla Krakowa - Etap