O firmie

KRS: nr 0000127698

Krajowy Rejestr Sądowy w Nowym
Sączu

REGON: 492827155

NIP: 734-29-28-281

KONTO BANKOWE:
BS Łososina Dolna
81881800092001000995250001

Oferta
Zakres usług świadczonych przez
TRANSWIERTEL Sp. z o.o.

  • Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • Budowa sieci telefonicznych, teletechnicznych,
  • Budowa linii światłowodowych,
  • Budowa sieci energetycznych,
  • Wykonawstwo robót drogowych i ogólnobudowlanych,
  • Wykonywanie przepychów i przecisków rurami stalowymi,
  • Stabilizacja osuwisk,
  • Budowa chodników,
Sprzęt