O firmie

KRS: nr 0000127698

Krajowy Rejestr Sądowy w Nowym
Sączu

REGON: 492827155

NIP: 734-29-28-281

KONTO BANKOWE:
BS Łososina Dolna
81881800092001000995250001

Oferta

Zakres usług świadczonych przez TRANSWIERTEL Sp. z o.o.

 • Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych wraz z obiektami towarzyszącymi,
 • Budowa sieci telefonicznych, teletechnicznych,
 • Budowa linii światłowodowych,
 • Budowa sieci energetycznych,
 • Wykonawstwo robót drogowych i ogólnobudowalnych,
 • Wykonywanie przepychów i przecisków rurami stalowymi,
 • Stabilizacja osuwisk,
 • Budowa chodników,

Usługi świadczone sprzętem budowlanym i specjalistycznym takim jak:

 • Koparki od 0,15 m3 do 1,5 m3 (wg zestawienia sprzętu)
 • Zgrzewarki doczołowe do rur PE (wg zestawienia sprzętu)
 • Urządzenie do przecisków - kret
 • Wdmuchiwarka do światłowodów

Wprowadzenie nowych usług:

 • Wykonywanie przecisków (przewiertów) o dużych średnicach do 800mm
 • Regulacja potoków i rzek
 • Zabezpieczanie dużych terenów osuwisk
 • Roboty z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego.