O firmie

KRS: nr 0000127698

Krajowy Rejestr Sądowy w Nowym
Sączu

REGON: 492827155

NIP: 734-29-28-281

KONTO BANKOWE:
BS Łososina Dolna
81881800092001000995250001

O firmie

Firma TRANSWIERTEL powstała w 1989 roku w Świdniku, miejscowości położonej niedaleko Nowego Sącza.

Działalnością podstawową jest wykonywanie robót budowlanych: w szczególności jest to budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz stabilizacja osuwisk. Wykonujemy również w mniejszym zakresie roboty ogólnobudowlane takie jak: obiekty kubaturowe, chodniki.

Posiadamy i stosujemy certyfikowany System Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania normy PN - EN ISO 9001:2001 od kwietnia 2003 roku.

W ostatnim czasie tj. 10.04.2007r. w spółce TRANSWIERTEL odbył się Audit odnowienia, którego celem było zbadanie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz ocena możliwości odnowienia posiadanego przez Spółkę certyfikatu. Po przeprowadzonych czynnościach auditowych stwierdzono, że spółka TRANSWIERTEL spełnia wymagania normy PN ISO 9001:2001, a system jest dostosowany do potrzeb, wielkości i profilu prowadzonej działalności oraz że Księga jakości - wydanie 06 z 16.06.2006r. jest nadal aktualna. Po niniejszym audicie Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przedłużyło Certyfikat naszej firmie na kolejne trzy lata.

Polityka Jakości Spółki TRANSWIERTEL Sp. z o.o.

Spółka TRANSWIERTEL współpracuje z wiarygodnymi i terminowymi dostawcami, którzy posiadają wymagane przez prawo odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, świadectwa badań zgodne z normami budowlanymi.

Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie, zastrzeżenia dotyczące naszej Firmy prosimy przesłać je na adres email.


INFORMACJE REJESTROWE:

KRS nr 0000127698 Krajowy Rejestr Sądowy w Nowym Sączu
REGON 492827155
NIP 734-29-28-281
KONTO BANKOWE BS Łososina Dolna 81881800092001000995250001